NISISS STORY

品牌历程

2006.08                        乐天堂网址登录首家自营店铺诞生

2008.01                        “飞鸟集”发布会

2010.08                        “玉茗馆”发布会

2014.07                        “故园往事”发布会

2014.08                        八周年展

2014.11                        元·nisiss品牌诞生

2014.11                        ·郊游 发布会

2015.06                        “·盛宴”发布会

2015.10                      《家/物记》静态展

2015.10                        乐天堂网址登录生活馆nisiss home

2015.06                      《诗·丝》纪录片

2016.08                        乐天堂网址登录十年之礼/羽翼

2017.10                        “草坪合唱团”发布会

2017.10                        全新生活集合品牌 NISISS FREE 成立

2017.11                        NISISS X The Woolmark Company 羊毛周

2018.02                        NISISS X 广州大剧院 “2018女性艺术节”

2018.04                        NISISS X Road of Tea “茶与”春茶会

2018.06                        NISISS X Park Hyatt Guangzhou “群像”艺术关系展

2018.09                        “又一元年”发布会

2018.12                         NISISS X BDT 联名艺术衍生品

2018.12                         NISISS X 王加加 联名艺术橱窗

2019.01                         NISISS X SONG TA “2019生肖系列”联名创作

2019.03                         "FANTASIA"发布会